Voissi tiedottaa - Tulorekisteri tulee 1.1.2019

Tulorekisteri ei vaikuta Voissin toimintaan, mutta koska sen käyttö koskettaa suurta osaa asiakkaistamme, lyhyt tietopaketti aiheesta alla.

Mikä tulorekisteri?

1.1.2019 alkaen kaikkien työnantajien on ilmoitettava työntekijöille maksetut palkat tulorekisteriin. Ilmoitukset voi tehdä myös työnantajan valtuuttama taho, kuten tilitoimisto.

Mitä hyötyä?

Tavoitteena on, että palkkatiedot tarvitsisi tästä lähtien ilmoittaa vain tulorekisteriin. Näin pitäisi jäädä unholaan lukuisat erilliset palkkoihin liittyvät ilmoitukset, joita on tähän asti tehty esimerkiksi verottajalle, työttömyysvakuutusrahastolle ja eläkelaitokselle.

Mitä tietoja tulorekisteri sisältää?

Tulorekisterissä on tiedot kullekin työntekijälle maksetuista palkoista eli ansiotuloista. Myöhemmin tulorekisteriin on tulossa myös tiedot eläkkeistä ja etuuksista.

Kunkin henkilö voi nähdä rekisteristä vain omat tietonsa.

Miten tiedot ilmoitetaan?

Tiedot ilmoitetaan 1.1.2019 alkaen joko teknisen rajapinnan (rajapinta suoraan kirjanpito-ohjelmasta tulorekisteriin) tai sähköisen ilmoituspalvelun (Suomi.fi) kautta. Mikäli käytät sähköistä ilmoituspalvelua, kirjaudu tulorekisteriin osoitteessa tulorekisteri.fi.

Lisätietoja tietojen ilmoittamisesta täältä.

Milloin ilmoitettava?

Ilmoitus maksetusta palkasta on annettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Eli jos maksat palkan maanantaina 1.1.2019, ilmoitus on annettava viimeistään sunnuntaina 6.1.2019. Kuitenkin, koska kyseessä on sunnuntai, saat antaa ilmoituksen tätä seuraavana arkipäivänä eli maanantaina 7.1.2019.

Mitä pitää huomioida nyt?

Tarkista saatko käyttöösi teknisen rajapinnan, jonka kautta tiedot menevät suoraan palkanlaskentajärjestelmästä tulorekisteriin. Muussa tapauksessa varmista, että Suomi.fi kautta käytettävät tunnukset ovat kunnossa ja tarvittavat valtuudet on kirjanpitäjälle annettu.

Lisätietoja tulorekisteristä antaa mm. verottaja.